28 Haziran 2024 Cuma

Öğretmenevleri öğretmenlerin olmalıdır


Öğretmenevleri öğretmenlerin olmalıdır.
Öğretmenevleri, kuruluş amacından sapmış adeta öğretmenin girmesi mümkün olmayan herkesin mekânı olmuştur. Oysa ki bu durum kuruluş felsefesine aykırı bir durum olarak karşımızda durmaktadır. 
Bu konuyu anlatırken ilk kuruluş yıllarına dönme gerek diye düşünüyorum. 1980 yıllarında kurulmaya başlanan öğretmenevleri öncelikli olarak eğitim çalışanlarının konaklama, dinlenme ve eğlence yerleri olarak düşünülmüştür. 
Ayrıca eğitim çalışanlarının sosyal ve kültürel gereksinimleri ile mesleki eğitim alanında gelişimlerine destek olmak amacıyla kurulmuş yerlerdir.
İlk kuruluşundan itibaren uzun yıllar bu amaçla hizmet etmiş olsa da yakın bir zamanda bu kuruluş amacından koparılarak ve adeta öğretmen kitlesi yok sayılarak ellerinden alınmış ve tüm halkın kullanımına açılmıştır. Bu durum kuruluş felsefesine aykırı bir durumdur.
Bu tür kazanımlar sadece öğretmenevleri ile sınırlı kalmamış, öğretmen hastaneleri, kamp yerleri ve diğer kamu kuruluşlarını da kapsayarak genişlemiştir.
Hal böyle olunca, kurumun asıl sahipleri öğretmenler öğretmenevlerine giremez olmuş, ne zaman arasan “doluyuz “söylemiyle muhatap kalınmıştır. Ayrıca öğretmenevlerinin bir standardı kalmamış her öğretmenevi kendi yönetimleriyle farklı fiyat politikaları oluşturmuş ve öğretmenler bu konuda adeta mağdur edilmiş durumdadırlar.
Birçok yerde öğretmenevleri boş kalırken ve konaklatacak insan bulamazken (özellikle doğu illeri ki orada ki müşterilerin de çoğu sivil halk) batı illerinde özellikle tatil beldelerinde öğretmenevlerine öğretmenlerin girmeleri uzaya gitmek kadar zorlaşmıştır.
Birçok yerde öğretmenevi fiyatları da ayrıca sivil otel fiyatlarını aratmayacak boyuttadır. Bu nedenle MEB Bakanı Sayın Yusuf Tekin öğretmenler, veliler, müfredat gibi şu an için toplum yararına olmayan konularla uğraşacağına bu konuya el atsa daha uygun olur.
Öğretmen ve emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirici, velilerin iyi okul arayışı ile okul okul dolaşmalarını engelleyici, parasız eğitimi sağlayıcı konular ve müfredatın da milli unsurları içeren konulardan ve binlerce eğitim bilimciden oluşan bir akılla müfredat hazırlamasında yarar vardır.
Aslında öğretmenevlerinin başka bir işlevi daha var ama ne yazık ki bu işlevini uyguladığı bir öğretmenevine daha rastlamadım. Nedir o işlev? Adından da anlaşılacağı üzere Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu diye geçer tabelalarda. Ancak, bu tabelalara uygun bir öğretim faaliyeti hangi öğretmenevinde sürdürülüyor, ben bilmiyorum, bilen varsa da söylerse ben de öğrenmiş olurum.
Yaz tatilleri için emekli öğretmenler öğrenci yurtlarını adres göstereceğinize kendi mülkleri olan öğretmenevlerinde konaklamalarına olanak sağlayın.
Bilmiyorum, bu şekilde bir çağrı ya da kampanya yapıldı mı? 
O halde bir çağrı yapıyor ve kampanya başlatmak istiyorum ve diyorum ki:
ÖĞRETMENEVLERİ ÖĞRETMENLERİN EVİ OLMALIDIR. 
SADECE ÖĞRETMENLERE HİZMET VERMELİDİR.
ÖĞRETMENEVLERİ HERKESİN OKEY OYNAYACAĞI BİR MEKÂN DEĞİL, ÖĞRETMENLERİN GELİŞİMLERİNİ SAĞLAYACAĞI EĞİTİM KURUMLARI OLMALIDIR.
ÖĞRETMENEVLERİ ACİLEN KURULUŞ AMAÇLARINA DÖNDÜRÜLMELİDİR.
Yaşar GELER


imparator Gazetesi Mehmet Ali Arslan
Sonraki Next Post
Önceki Previous Post
Sonraki Next Post
Önceki Previous Post