1 Haziran 2024 Cumartesi

Basın Platformu'nda çağrı
"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi " içerisinde yer alan Kamu kurum ve kuruluşlarına gazetelerin alınmaması, reklam verilmemesine yönelik uygulama halkın haber alma özgürlüğünün önüne geçmiştir. Bu uygulama maalesef ki gazeteleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. 

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi uygulaması ile ilgili basının sesi olarak ; olumsuz uygulamanın yetkili merciler tarafından gözden geçirilmesini talep ediyoruz. 

Saygılarımızla...

Basın Platformu 
Basın Platformu Başkanı: Mehmet Remzi Tanış

İmparator Gazetesi Mehmet Ali Arslan
Sonraki Next Post
Önceki Previous Post
Sonraki Next Post
Önceki Previous Post